Czy potrzebne są nowe zasady profilaktyki jodowej?

Niedobór jodu został uznany przez Światową Organizację Zdrowia za jeden z czynników mający bezpośredni wpływ na stan zdrowia populacji.

Zagrożenia wynikające z jego niedoborów można wyeliminować prowadząc odpowiednie działania zapobiegawcze. Regularny nadzór nad profilaktyką jodową jest zalecany przez WHO oraz Światową Sieć Jodową (Global Iodine Network).

Jod jest niezbędny do produkcji hormonów tarczycy – tyroksyny (T4) i trójjodotyroniny (T3). Od ich właściwego stężenia zależy m.in. prawidłowy rozwój i funkcjonowanie mózgu, układu nerwowego, serca, mięśni, nerek i przysadki mózgowej. Hormony te regulują prawidłowe utrzymanie temperatury ciała i wytwarzanie energii, biorą też udział w procesach oddychania komórkowego. Mimo wprowadzonego w Polsce w 1997 roku obowiązku jodowania soli, wciąż zauważalne są zdrowotne konsekwencje jego niedoboru. Na niedobór jodu szczególnie narażone są kobiety w ciąży i ich potomstwo –  Jego braki prowadzą do nieodwracalnego uszkodzenia mózgu płodu.
W związku z tym towarzystwa naukowe, w tym Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, zalecają stosowanie przez kobiety ciężarne i planujące ciążę suplementów diety gwarantujących optymalne spożycie tego pierwiastka.

Istotne jest wypracowanie nowych rozwiązań mających na celu zabezpieczenie odpowiedniego poziomu jodu w populacji polskiej, szczególne w tzw. grupach wrażliwych, obejmujących kobiety ciężarne, noworodki i dzieci w wieku szkolnym. W tym celu konieczna jest ocena dotychczasowej polityki profilaktyki jodowej. Oddział Kliniczny Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przeprowadza w tym roku badania, które pozwolą dokonać ewaluacji skuteczności stosowanej do tej pory w Polsce  profilaktyki, co umożliwi wypracowanie nowych rozwiązań mających na celu zabezpieczenie odpowiedniego poziomu jodu w populacji naszego kraju. Program finansowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia* i wpisuje się w szeroki cel, jakim jest poprawa sposobu żywienia, stanu odżywiania oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.

Wyniki badań pozwolą stworzyć nowe zalecenia profilaktyczne. Pierwszym krokiem jest analiza danych dotyczących stosowanego do tej pory modelu profilaktyki jodowej na  podstawie bazy danych ogólnokrajowego przesiewu neonatologicznego w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy, ocena częstości chorób tarczycy w grupie dzieci szkolnych oraz wśród ciężarnych i karmiących piersią. Trwa już badanie ankietowe wśród kobiet ciężarnych i  karmiących piersią oraz dzieci w wieku szkolnym (ankieta skierowana do rodziców), pozwalające ocenić dzienne spożycie jodu w produktach spożywczych, suplementach diety i lekach. W wytypowanej do badania grupie jest 100 kobiet ciężarnych i 300 kobiet karmiących oraz 1000 dzieci. Losowo wybrano pięć województw, następnie w każdym województwie wytypowano jeden szpital z oddziałem położniczym, na terenie którego jest prowadzone badanie. Dzieci w wieku szkolnym (6-12 lat) objęte badaniem chodzą do szkół podstawowych z liczbą uczniów nie przekraczająca 250 osób.
Kolejnym planowanym krokiem jest kampania informacyjno-edukacyjna w mediach o zasięgu ogólnopolskim i dystrybucja dwóch tysięcy plakatów w poradniach ginekologiczno-położniczych, dotycząca skutków niedoboru jodu w diecie. Badanie potrwa do końca bieżącego roku i powinno skutkować ustaleniem nowych norm dla profilaktyki jodowej w całym kraju. 

 

 

*Narodowy Program Zdrowia 2016-20 wspomaga różne inicjatywy prowadzące do zwiększenie świadomości Polaków na temat indywidualnych zachowań prozdrowotnych. Oczekuje się, że w wyniku prowadzonych działań wydłuży się średnia długość życia mężczyzn (do 78 lat) i kobiet (do 84 lat), zmniejszy się liczba zgonów zależnych od stylu życia oraz poprawi się ogólny stan zdrowia społeczeństwa.

Czytaj także

Dodaj komentarz do galerii: Czy potrzebne są nowe zasady profilaktyki jodowej?
Inne artykuły